Liv laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Liv laga er en nasjonal brukerorganisasjon av og for foreldre og vordende foreldre i hele Norge. Alle som støtter arbeidet vårt kan bli medlemmer.

Liv laga arbeider for at alle som føder barn i Norge skal:

  • få den omsorg de trenger
  • bli møtt med respekt for sine valg og ønsker
  • være og føle seg trygge gjennom svangerskap, fødsel og barseltid

Brukermedvirkning?

. i kategorien Innlegg og kronikker

Bilde av Kolbjørn Almlid fra Avisa Sør-Trønderlag

På styremøtet i Helse Midt-Norge 4. januar 2012 ble det vedtatt å legge ned fødeavdelingen på Orkdal. Styret mente at St. Olav hadde hatt en god prosess da helseforetaket utredet nedleggingen, og framstilte brukermedvirkningen som veldig god.

Dette ble påstått selv om vi i romjula informerte styret om at Liv laga ikke hadde blitt invitert til å uttale oss, og at vi 3. januar sendte et åpent brev til styret der vi utdypa dette og hva vi mente om nedleggingen.

Hvordan kan styret påstå at dette var bra brukermedvirkning? De gjorde det ikke mot bedre vitende! I harnisk skrev Ingeborg Altern Vedal følgende leserinnlegg, som sto på trykk i Adressa 6. januar.

Liv laga trenger deg!

. i kategorien Om organisasjonen

 

Liv laga driver i dag ikke aktivt arbeid utover å følge opp verv som brukerrepresentant i nasjonale utvalg. Vi vil gjerne utvide vårt arbeid igjen, men trenger da nye krefter. Vil du være med i Liv laga, i styret eller på annen måte? Ta gjerne kontakt!